Často kladené otázky.

1.

Kliknite na ikonu .

2.

Kliknite na ikonu Členovia.

3.

Kliknite na ikonu .

4.

Napíšte email člena.

5.

Zaškrtnite Súhlasím s prístupom člena do domácnosti a Poslať členovi pozvánku. Kliknite na ikonu .

1.

Kliknite na ikonu .

2.

Kliknite na ikonu Členovia.

3.

Kliknite na ikonu .

4.

Začnite písať email alebo Meno, až kým sa Vám nezobrazí želaný člen. Kliknite naň.

5.

Zaškrtnite Súhlasím s prístupom člena do domácnosti a potom kliknite na ikonu .